Zespół zaangażowany w projekt aHEAD składa się z interdyscyplinarnej, międzynarodowej grupy inżynierów mechaników i biomechaników, lekarzy neurochirurgów oraz lekarzy weterynarii. W efekcie prowadzone badania obejmują pozornie niezwiązane ze sobą obszary nauki jak mechanika, elektronika, metody numeryczne, nauki medyczne, czy wzornictwo przemysłowe.

Ze strony mechaniki prowadzone są eksperymenty materiałowe na tkankach, eksperymenty przeciążeniowe na zaawansowanych manekinach numerycznych. Równolegle budowane są modele numeryczne głowy uwzględniające najdrobniejsze szczegóły ciała ludzkiego. Modele takie pozwalają na odtworzenie zachowania poszczególnych organów wewnątrz głowy podczas wypadków.

Część grupy badawczej zajmuje się opracowanie narzędzi pomiarowych pozwalających na rejestrację i akwizycję danych, które posłużą do odtworzenia kinematyki głowy podczas wypadku oraz reakcji ciała takie jak puls, temperatura, pomiar EEG podczas zdarzenia.

Badania

Stosując najlepsze praktyki wzornictwa przemysłowego powstaje projekt opaski integrujący wszystkie zaprojektowane systemy w jeden produkt. Opaska posłuży do dalszych badań oraz zostanie wykorzystana jako protoplasta finalnego produktu, który pomoże ulepszyć metody diagnostyczne urazów głowy podczas wypadków.

Zaplecze nauk medycznych trzyma pieczę nad wszystkimi prowadzonymi badaniami technicznymi, opiniując oraz tłumacząc zebrane za pomocą obrazowania medycznego informacje. Zespół prowadzi czynny udział w badaniach naukowych z dziedziny neurochirurgii. Specjaliści z tej dziedziny pomagają również wytyczyć najważniejsze kryteria – dotyczące stopnia oraz rodzaju odniesionych uszkodzeń głowy w rozważanych przypadkach.